Mittagskarte

Секој ден променливо 4-мени поцена од 9,80 еур.